herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Uchwała NR XLII/272/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych majątku

UCHWAŁA Nr XLI/272/06
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych majątku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm. Z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 214 poz.1806; z 2004r. Nr 153 poz.1271, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806; z 2005r. Nr 172 poz.1441) – uchwala się co następuje:

§ 1.

W celu usprawnienia funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kobylanka zobowiązuje się wójta do:
  1. nieodpłatnego przekazania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kobylanka niezbędnego majątku przeznaczonego na realizację celów OSP,
  2. przekazanie ruchomości nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 09:46