Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XVI/103/11 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka 2012-01-09 15:11
UCHWAŁA Nr XVI/102/11 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/239/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazw urzędowych osiedlom i ulicom w miejscowości Morzyczyn 2012-01-09 15:09
UCHWAŁA Nr XVI/101/11 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 2012-01-09 15:07
UCHWAŁA Nr XVI/100/11 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego 2012-01-09 15:07
UCHWAŁA Nr XVI/99/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2012-01-09 15:14
UCHWAŁA Nr XVI/98/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2012-01-09 15:00
UCHWAŁA Nr XVI/97/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 - 2021 2012-01-09 15:17
UCHWAŁA Nr XVI/96/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2012 2012-01-09 15:07
UCHWAŁA Nr XV/95/11 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 2011-12-28 09:47
UCHWAŁA Nr XV/94/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2011-12-28 09:44
UCHWAŁA Nr XIV/93/11 w sprawie współdziałania z Gminą Kołbaskowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kobylanka 2011-12-14 16:51
UCHWAŁA Nr XIV/92/11 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2011-12-14 16:49
UCHWAŁA Nr XIV/91/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną 2011-12-14 16:48
UCHWAŁA Nr XIV/90/11 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2011-12-14 16:47
UCHWAŁA Nr XIV/89/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2011-12-14 16:37
UCHWAŁA Nr XIV/88/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-12-16 08:29
UCHWAŁA Nr XIV/87/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-12-14 16:35
UCHWAŁA Nr XIV/86/11 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2011-12-14 16:31
UCHWAŁA NR XIII/85/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3, do umowy współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński" 2011-11-16 10:27
UCHWAŁA Nr XIII/84/11 w sprawie wyboru ławnika na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję 2012 - 2015 2011-11-16 10:25
UCHWAŁA Nr XIII/83/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/336/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka 2011-11-16 10:22
UCHWAŁA Nr XIII/82/11 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 2011-11-16 10:23
UCHWAŁA NR XIII/81/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Kobylanka o nazwie "Duży plan przy GPZ-cie" 2011-11-16 10:22
UCHWAŁA Nr XII/80/11 w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników sądowych na kadencję 2012-2015 2011-10-12 14:16
UCHWAŁA Nr XII/79/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność finansową Wójta Gminy Kobylanka 2011-10-12 14:09
UCHWAŁA NR XII/78/11 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/151/08 z dnia 11 września 2008 roku zmienianej uchwałą nr XLVI/317/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylanka, Morzyczyn, Reptowo i Kunowo 2011-10-12 14:06
UCHWAŁA NR XII/77/11 w sprawie zmiany załącznika do uchwały XVI/105/2008 Rady Gminy w Kobylance z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla terenu położonego w obrębie Kobylanka 2011-10-12 14:03
UCHWAŁA NR XII/76/11 w sprawie uchylenia uchwały nr XI/66/2011 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Kobylanka o nazwie "Duży plan przy GPZ-cie" 2011-10-12 14:01
UCHWAŁA Nr XII/75/11 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2011-10-12 13:58
UCHWAŁA Nr XII/74/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego 2011-10-12 14:00
UCHWAŁA Nr XII/73/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-10-12 13:57
UCHWAŁA Nr XII/72/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2011-10-12 13:50
Uchwała Nr XI/71/11 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata 2011-08-17 10:01
Uchwała Nr XI/70/11 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy 2011-08-17 09:35
Uchwała Nr XI/69/11 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Kobylanka na grunt stanowiący własność osoby fizycznej 2011-08-17 09:36
UCHWAŁA Nr XI/ 68/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-08-17 09:40
UCHWAŁA Nr XI/67/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2011-08-17 10:00
UCHWAŁA NR XI/66/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Kobylanka o nazwie "Duży plan przy GPZ-cie" 2011-08-17 09:51
UCHWAŁA Nr X/65/11 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie 2011-08-12 11:15
UCHWAŁA NR X/64/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Kobylanka 2011-08-12 10:55
UCHWAŁA Nr X/63/11 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2011-08-12 11:05
UCHWAŁA Nr X/62/11 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2011-08-12 11:06
UCHWAŁA Nr X/61/11 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata 2011-08-12 10:55
UCHWAŁA Nr X/60/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-08-12 11:09
UCHWAŁA Nr X/59/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2011-08-12 11:02
UCHWAŁA Nr X/58/11 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za rok 2010 2011-08-12 11:13
UCHWAŁA Nr X/57/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok 2011-08-12 11:11
Uchwała Nr IX/56/11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2011-07-11 10:36
UCHWAŁA Nr IX/55/11 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-07-11 10:35
UCHWAŁA Nr IX/54/11 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/151/08 z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylanka, Morzyczyn, Reptowo i Kunowo 2011-07-11 10:32
UCHWAŁA Nr IX/53/11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2011-07-11 10:30
UCHWAŁA Nr IX/52/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-07-11 10:30
UCHWAŁA Nr VIII/51/11 w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011 ? 2016 2011-05-20 08:33
UCHWAŁA NR VIII/50/11 w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2011-05-20 08:28
UCHWAŁA NR VIII/49/11 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2011-05-20 08:24
UCHWAŁA Nr VIII/48/11 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Kobylanka na grunt stanowiący własność osoby fizycznej 2011-05-20 08:19
UCHWAŁA NR VIII/47/11 w sprawie zmiany uchwały nr VI/36/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Stargardzkiego 2011-05-20 08:18
UCHWAŁA Nr VIII/46/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-05-20 08:15
UCHWAŁA Nr VIII/45/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2011-05-20 08:09
UCHWAŁA Nr VIII/44/11 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kobylanka 2011-05-20 08:06
UCHWAŁA Nr VIII/43/11 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kobylanka 2011-05-20 08:04
UCHWAŁA NR VII/42/11 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do zaciągnięcia zobowiązań 2011-04-22 11:12
UCHWAŁA Nr VI/41/11 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kunowie 2011-04-11 07:59
UCHWAŁA Nr VI/40/11 w sprawie współdziałania z  Gminą Gryfino w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w  niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kobylanka 2011-04-11 07:57
UCHWAŁA Nr VI/39/11 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej 2011-04-11 07:56
UCHWAŁA Nr VI/38/11 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r. 2011-04-11 07:54
UCHWAŁA NR VI/37/11 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do zaciągnięcia zobowiązań 2011-04-11 07:53
UCHWAŁA NR VI/36/11 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Stargardzkiego 2011-04-11 07:51
UCHWAŁA Nr VI/35/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-04-11 07:48
UCHWAŁA Nr VI/34/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2011-04-11 07:45
UCHWAŁA Nr V/33/11 w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka 2011-03-04 18:33
UCHWAŁA Nr V/32/11 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2011-03-04 18:31
UCHWAŁA Nr V/31/11 w sprawie wyboru reprezentanta Gminy Kobylanka do stowarzyszenia pn. "Konwent Gmin i powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy" 2011-03-04 18:29
UCHWAŁA Nr V/30/11 w sprawie współdziałania z Gminą Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kobylanka 2011-03-04 18:28
UCHWAŁA Nr V/29/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 2011-03-04 18:25
UCHWAŁA Nr V/28/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego 2011-03-04 18:22
UCHWAŁA Nr V/27/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-03-04 18:25
UCHWAŁA Nr V/26/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2011-03-04 18:17
UCHWAŁA NR IV/25/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Niedźwiedź gmina Kobylanka 2011-02-04 07:49
UCHWAŁA Nr IV/24/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-02-04 07:47
UCHWAŁA Nr IV/23/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2011 2011-02-04 07:46