herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Uchwała NR XL/252/06 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych

UCHWAŁA Nr XL/252/06
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 16 lutego 2006r.

w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005r. Nr 172 poz.1441/– Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Kobylanka nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/4 o powierzchni 305 m 2 w obrębie Zieleniewo od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych
Nieruchomość sklasyfikowana jest jako droga i obejmuje przebieg drogi gminnej relacji stacja PKP Miedwiecko – Cisewo.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 09:36