Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt nr 104/11 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka 2011-12-27 12:06
Projekt nr 103/11 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/239/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazw urzędowych osiedlom i ulicom w miejscowości Morzyczyn 2011-12-27 12:05
PROJEKT nr 102/11 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 2011-12-27 12:04
Projekt nr 101/11 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego 2011-12-27 12:02
Projekt nr 100/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2011-12-27 12:01
Projekt nr 99/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-12-27 11:59
Projekt nr 98/11 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 2011-12-21 09:55
Projekt 97/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2011-12-21 09:54
Projekt Nr 96/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2012 2011-12-28 09:41
Projekt 95/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 - 2021 2011-12-28 09:39
Projekt Nr 94/11 w sprawie współdziałania z Gminą Kołbaskowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kobylanka 2011-11-18 09:12
PROJEKT 93/11 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2011-11-18 09:11
PROJEKT 92/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną 2011-11-18 09:07
PROJEKT 91/11 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2011-11-18 09:17
PROJEKT 90/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2011-11-18 09:10
PROJEKT 89/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-11-18 09:03
Projekt nr 88/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-11-18 09:14
Projekt nr 87/11 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2011-11-18 09:01
Projekt nr 85/11 w sprawie wyboru ławnika na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję 2012 - 2015 2011-10-21 10:09
Projekt nr 84/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/336/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy 2011-10-21 11:18
PROJEKT 83/11 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 2011-10-21 10:07
Projekt 82/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Kobylanka o nazwie "Duży plan przy GPZ-cie" 2011-10-21 10:06
Projekt nr 81/11 w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników sądowych na kadencję 2012-2015 2011-09-26 08:08
Projekt 80/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność finansową Wójta Gminy Kobylanka 2011-09-26 11:56
Projekt nr 79/11 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/151/08 z dnia 11 września 2008 roku zmienianej uchwałą nr XLVI/317/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylanka, Morzyczyn, Reptowo i Kunowo 2011-09-26 08:17
Projekt nr 78/11 w sprawie zmiany załącznika do uchwały XVI/105/2008 Rady Gminy w Kobylance z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla terenu położonego w obrębie Kobylanka 2011-09-26 08:02
Projekt nr 77/11 w sprawie uchylenia uchwały nr XI/66/2011 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Kobylanka o nazwie "Duży plan przy GPZ-cie" 2011-09-26 08:16
Projekt nr 76/11 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2011-09-26 08:03
Projekt 75/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego. 2011-09-26 08:15
Projekt 74/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-09-26 08:11
Projekt 73/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2011-09-26 07:59
Projekt 71/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-07-18 11:41
Projekt Nr 70/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2011-07-18 11:39
PROJEKT 69/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2011-07-18 11:37
PROJEKT 68/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Kobylanka na grunt stanowiący własność osoby fizycznej 2011-07-18 11:36
PROJEKT 62/11 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata 2011-06-24 10:51
Projekt nr 61/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Kobylanka o nazwie "Duży plan przy GPZ-cie" 2011-06-24 10:54
Projekt Nr 59/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2011-06-24 10:52
Projekt Nr 58/11 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za rok 2010 2011-06-24 10:49
Projekt 55/11 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-05-23 15:05
Projekt 54/11 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/151/08 z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylanka, Morzyczyn, Reptowo i Kunowo 2011-06-03 08:39
PROJEKT 53/11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2011-05-27 08:19
Projekt uchwały nr 52/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-05-27 08:20
Projekt 49/11 w sprawie: Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2016 2011-04-29 09:12
Projekt Nr 48/11 w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylanka. 2011-04-29 09:19
Projekt Nr 47/11 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylanka. 2011-04-29 09:17
Projekt nr 46/11 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Kobylanka na grunt stanowiący własność osoby fizycznej 2011-04-29 09:05
Projekt nr 45/11 w sprawie zmiany uchwały nr VI/36/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Stargardzkiego 2011-04-29 08:58
Projekt Nr 44/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-04-29 09:08
Projekt Nr 43/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2011-04-29 09:14
Projekt Nr 42/11 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do zaciągnięcia zobowiązań 2011-04-18 07:38
Projekt nr 40/11 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kunowie 2011-03-25 09:30
Projekt Nr 39/11 w sprawie współdziałania z  Gminą Gryfino w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w  niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kobylanka 2011-03-25 09:28
Projekt Nr 38/11 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej 2011-03-25 09:27
Projekt Nr 37/11 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r. 2011-03-25 09:25
Projekt Nr 36/11 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do zaciągnięcia zobowiązań 2011-03-25 09:23
Projekt Nr 35/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-03-25 09:19
Projekt Nr 34/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2011-03-25 09:21
Projekt nr 32/11 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2011-02-18 09:05
projekt 31/11 w sprawie wyboru reprezentanta Gminy Kobylanka do stowarzyszenia pn. "Konwent Gmin i powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy" 2011-02-18 09:01
Projekt Nr 30/11 w sprawie współdziałania z Gminą Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kobylanka 2011-02-18 09:00
Projekt Nr 29/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 2011-02-18 08:58
Projekt Nr 28/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego 2011-02-18 08:56
Projekt Nr 27/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-02-18 08:55
Projekt Nr 26/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2011-02-18 08:52
Projekt nr 25/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Niedźwiedź gmina Kobylanka 2011-01-24 07:43
Projekt Nr 24/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-01-24 07:41
Projekt nr 23/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2011 2011-01-24 07:42