Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XLVII/306/2006 w sprawie ustalenia regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka 2007-09-21 10:11
Uchwała Nr XLVII/311/06 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie w sprawie realizacji modernizacji w ciągu drogi krajowej 2007-09-21 10:11
Uchwała Nr XLVII/307/06 w sprawie zmiany treści Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska. 2007-09-21 10:10
Uchwała Nr XLVII/ 310 /2006 w sprawie współdziałania Gminy Kobylanka z Gminą Pyrzyce w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyc 2007-09-21 10:10
Uchwała Nr XLVII/309/06 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2007-09-21 10:10
Uchwała Nr XLVII/308/06 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2007-09-21 10:09
Uchwała Nr XLVII/305/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok 2007-09-21 10:09
Uchwała NR XLVII/303/06 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do zaciągnięcia zobowiązań 2007-09-21 10:08
Uchwała Nr XLVII/302/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2007-09-21 10:08
Uchwała Nr XLVI/301/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Jakubowskiej 2007-09-21 10:08
Uchwała Nr XLVI/300/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Federacji Zielonych Gaja 2007-09-21 10:07
Uchwała Nr XLVI/299/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok 2007-09-21 10:07
Uchwała Nr XLVI/298/2006 zmiana uchwały Rady Gminy w Kobylance Nr XXIX/195/05 z dnia 17 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za 2007-09-21 10:06
Uchwała Nr XLVI/297/06 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2007-09-21 10:06
Uchwała Nr XLVI/296/06 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych 2007-09-21 10:06
Uchwała Nr XLVI/295/06 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Długiej w miejscowości Zeleniewo w ci 2007-09-21 10:05
Uchwała Nr XLVI/294/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Kobylanka oraz jej jednostek organizacyjnych, do których 2007-09-21 10:05
Uchwała XLVI/293/06 w sprawie priorytetów budżetowych Gminy Kobylanka na 2007 rok 2007-09-21 10:05
Uchwała Nr XLVI/292/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok 2007-09-21 10:02
Uchwała NR XLVII/304/06 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kobylanka, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym 2007-09-21 10:02
U C H W A Ł A NR XLV/291/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok 2007-09-21 10:00
UCHWAŁA NR XLV/290/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2006 rok 2007-09-21 10:00
UCHWAŁA NR XLV/289/06 W sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2007-09-21 09:59
UCHWAŁA Nr XLIV/287/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok 2007-09-21 09:59
UCHWAŁA NR XLIV/286/06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobylanka za I półrocze oraz zakresu i formy sprawozdania / informacji o przebiegu wykonania 2007-09-21 09:59
UCHWAŁA NR XLIV/285/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2006 rok 2007-09-21 09:58
Uchwała Nr III/15/06 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 2007-09-21 09:58
Uchwała Nr III/14/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok 2007-09-21 09:57
Uchwała Nr III/13/06 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zieleniewo 2007-09-21 09:57
Uchwała Nr III/12/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 2007-09-21 09:56
Uchwała Nr III/11/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2006 rok 2007-09-21 09:56
Uchwała Nr III/10/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok 2007-09-21 09:55
Uchwała Nr II/9/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok 2007-09-21 09:55
Uchwała Nr II/8/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kobylanka 2007-09-21 09:55
Uchwała Nr I/7/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2007-09-21 09:54
Uchwała Nr I/6/06 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru 2007-09-21 09:54
Uchwała Nr I/5/06 w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy w Kobylance 2007-09-21 09:53
Uchwała Nr I/4/06 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy w Kobylance 2007-09-21 09:53
Uchwała Nr I/3/06 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kobylance 2007-09-21 09:53
Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Kobylance 2007-09-21 09:52
Uchwała Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Kobylance. 2007-09-21 09:52
Uchwała NR XLIII/284/06 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka” 2007-09-21 09:51
Uchwała NR XLIII/283/06 w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/264/06 Rady Gminy w Kobylance z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarow 2007-09-21 09:51
Uchwała NR XLIII/282/06 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Kobylanka dł. 0,580 km 2007-09-21 09:50
Uchwała NR XLIII/281/06 w sprawie wydania opinii o utworzeniu okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego 2007-09-21 09:50
Uchwała NR XLIII/279/06 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka 2007-09-21 09:50
Uchwała NR XLIII/278/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2007-09-21 09:49
Uchwała NR XLIII/277/06 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponadlokalnego określania 2007-09-21 09:49
Uchwała NR XLIII/276/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2006 rok 2007-09-21 09:48
Uchwała NR XLIII/275/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok 2007-09-21 09:48
Uchwała NR XLIII/274/06 w sprawie nawiązania współpracy i podpisania umowy partnerskiej z gminą Boitzenburger Land. 2007-09-21 09:47
Uchwała NR XLII/273/06 w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2010 2007-09-21 09:47
Uchwała NR XLII/272/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych majątku 2007-09-21 09:46
Uchwała NR XLII/271/06 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 2007-09-21 09:46
Uchwała NR XLII/270/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Osiedla Zielonego w Kobylance 2007-09-21 09:45
Uchwała NR XLII/269/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2006 rok 2007-09-21 09:45
Uchwała NR XLII/268/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok 2007-09-21 09:45
Uchwała NR XLII/267/06 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za rok 2005 2007-09-21 09:44
Uchwała NR XLI/266/06 w sprawie nieodpłatnego przyjęcia w skład mienia gminnego lokali mieszkalnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe stanowiące własność Skarbu Państwa 2007-09-21 09:43
Uchwała NR XLI/264/06 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 2007-09-21 09:42
Uchwała NR XLI/263/06 w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia zmian planu 2007-09-21 09:42
Uchwała NR XLI/262/06 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2007-09-21 09:41
Uchwała NR XLI/261/06 w sprawie ustalenia regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka. 2007-09-21 09:41
Uchwała NR XLI/260/06 w sprawie współdziałania Gminy Kobylanka z Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy 2007-09-21 09:40
Uchwała NR XLI/259/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok 2007-09-21 09:39
Uchwała NR XLI/258/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2007-09-21 09:39
Uchwała NR XLI/257/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2006 rok 2007-09-21 09:39
Uchwała NR XL/256/06 W sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2007-09-21 09:38
Uchwała NR XL/255/06 W sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006-2008 2007-09-21 09:37
Uchwała NR XL/254/06 w sprawie zmiany treści Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska 2007-09-21 09:37
Uchwała NR XL/253/06 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 2007-09-21 09:36
Uchwała NR XL/252/06 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych 2007-09-21 09:36
Uchwała NR XL/251/06 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy. 2007-09-21 09:34