herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka z dnia 24.02.2010 r.


Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka z dnia 24.02.2010 r.

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

 1. Ireneusz Siwiec - Przewodniczący Komisji

 2. Krzysztof Kleinowski - członek Komisji

 3. Andrzej Suchta - członek Komisji

W posiedzeniu uczestniczyli także : wójt gminy - p. Andrzej Kaszubski i przewodnicząca Rady Gminy - Irena Rybarczyk. Wyjaśnień udzielił Waldemar Michalski - przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem Komisji była kontrola wykorzystania środków za 2009 rok w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ustalenia Komisji:

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2009 dysponował środkami finansowymi w wysokości 77.000 zł.

Z tego wykorzystano 69.328,30 zł

Sposób wydatkowania tych środków przedstawia się następująco:

 • Organizacja ferii zimowych dla dzieci 18.500,00 zł.

 • Zawody sportowe dla młodzieży - 6.494,00 zł

 • Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży - 2.325, 00 zł

 • Zakup kamizelek odblaskowych, które rozdawane były dzieciom w ramach wspólnej akcji z Policją - 2.498,56 zł

 • Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (obóz w Międzywodziu) - 6.600, 00 zł

 • Zakup książek do gminnej biblioteki - 1.000,00 zł

 • Zakup kalendarzy 600,00 zł

 • Organizacja konkursu o szkodliwości używek - 2.000,00

 • Zakup usług terapeutycznych - 3.150,00 zł.

 • Zakup obuwia dla uczennicy 76,00 zł

Ze środków tych pokryte zostały także koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji oraz koszty szkoleń członków komisji.

Wnioski:

Środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z planem na rok 2009.

Komisja nie wnosi zastrzeżeń do sposobu ich wykorzystania.

Podpisy komisji:

Ireneusz Siwiec - .........................................

Krzysztof Kleinowski - ..........................................

Andrzej Suchta - ..............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 02-07-2010 07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-07-2010 07:59