Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XLVI/317/10 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/151/08 z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylanka, Morzyczyn, Reptowo i Kunowo


U C H W A Ł A Nr XLVI/317/10
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 24 czerwca 2010 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/151/08 z dnia 11 września 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylanka, Morzyczyn,

Reptowo i Kunowo

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. U. Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 98, poz.634, Nr 214, poz.1349), § 10 ust. 2 pkt. 1 lit. e oraz pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 luty 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 ( Dz. U. Nr 38, poz. 220, Nr 156, poz. 947, z 2010 r. Nr 65, poz. 417) uchwala się, co następuje:

§1. W załączniku nr 2 do uchwały nr XXIII/151/08 z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylanka, Morzyczyn, Reptowo i Kunowo dodaje się punkt 11.2. o tytule:

11.2. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne” - treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Rybarczyk

Załącznik

Do Uchwała Nr XLVI/317/10

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 24 czerwca 2010 r.

11.2. OPIS I CHARAKTERYDTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE

Miejsce realizacji zadania priorytetowego dla miejscowości Morzyczyn w gm. Kobylanka związany jest historycznie z centrum miejscowości, pełniącym zasadnicze funkcje publiczne miejscowości np. kulturalne, religijne, rekreacyjne i sportowe związane z funkcjonującymi w tym obszarze obiektami i ich strukturą. I związane jest z zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie obiektami publicznymi służącymi zaspakajaniu takich potrzeb.

Miejsce to stanowi naturalne centrum miejscowości, i związane jest także z przyszłą lokalizacją innych, zdefiniowanych przez społeczność lokalną na kolejne lata, operacji przewidzianych w Planie Odnowy Miejscowości. Przy modernizowanej świetlicy wiejskiej planuje się budowę zaplecza sportowo - rekreacyjnego, a w bezpośredniej bliskości parkingi dla turystów. Inwestycje te nadadzą ostatecznie temu miejscu cech charakterystycznych dla centrum miejscowości, gdzie skupiają się kluczowe i oczekiwane przez społeczność lokalna funkcje. Miejsce to nabierze charakteru uniwersalnego dla miejscowości o charakterze turystyczno - rekreacyjnym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 02-07-2010 07:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Rybarczyk 24-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 02-07-2010 07:54