Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE Nr 50/2010 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka.


ZARZĄDZENIE Nr 50/2010

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, Nr 180, poz.1111, z 2008r. Dz.U. Nr 223, poz.1458, z 2009r. Dz.U. Nr 52, poz.420, Dz.U. Nr 157, poz.1241, z 2010r. Dz.U. Nr 28, poz.142, Dz.U. Nr 28, poz.146 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. z 2004r.Dz. U. Nr 261, poz. 2603, zm.Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1601, z 2007r. Nr 220, poz.1600, Nr 69, poz.468, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335, Nr 42, poz.340, Nr 98, poz.817, Nr 161, poz.1279, Nr 161, poz.1281, Nr 206,poz.1590 z 2010r. Dz.U. Nr 28, poz.146, Dz.U. Nr 47, poz.278/ - zarządzam co następuje:

§1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości położone na terenie Gminy Kobylanka wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na łamach „Dziennika Stargardzkiego”.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 50/2010 Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 28 czerwca 2010r.

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych gminy Kobylanka przeznaczonych do dzierżawy

Lp.

Obręb

Nr

działki

Nr

Kw.

Pow.

w ha

Rodzaj

i symbol

użytku w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Stawka czynszu

1.

Reptowo

42/1

46743

1,9700

RVI - 0,88

ŁIV - 1,09

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

Czynsz za dzierżawę gruntów płatny będzie w dwóch ratach - pierwsza w terminie do 30 czerwca każdego roku, druga w terminie do dnia 30 września każdego roku.

Ewentualne zmiany stawek czynszu mogą zostać dokonane Zarządzeniem Wójta Gminy.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 10 lat.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 28 czerwca 2010r. do dnia 19 lipca 2010r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 28-06-2010 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 28-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2010 14:50