herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE NR 120/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok


ZARZĄDZENIE NR 120/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 oraz art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666 i Nr 161, poz.1277) zarządza się, co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 27.561,87:

  • w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę o kwotę 27.561,87, z tego w rozdziale 01095 - Pozostała działalność o kwotę 27.561,87 zł, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 27.561,87 zł.

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 27.561,87:

  • w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę o kwotę 27.561,87 zł, z tego w rozdziale 01095 - Pozostała działalność o kwotę 27.561,87 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 27.561,87 zł.

§3. Ustala się układ wykonawczy do zarządzenia, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 08-01-2010 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 22-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2010 09:10