herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE NR 35/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


ZARZĄDZENIE NR 35/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 oraz art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz.100), w związku z §14 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/192/08 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2009, zarządza się co następuje:

§1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2009 r. o łączną kwotę 183.736 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2009 r. o łączną kwotę 183.736 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 08-01-2010 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 31-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 08-01-2010 08:21