herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE NR 25/2009 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXI/199/09 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok


ZARZĄDZENIE NR 25/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 4 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXI/199/09 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz.1370) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok do Uchwały Nr XXXI/199/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 06-01-2010 16:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 04-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 06-01-2010 16:53