herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE NR 5a/2009 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok


ZARZĄDZENIE NR 5a/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 19 stycznia 2009 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia układu wykonawczego

budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370 i Nr 227, poz.1505), zarządza się co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr 5/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok, dokonuje się zmian poprzez zmianę treści:

  1. Załącznika Nr 1 według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

  2. Załącznika Nr 2 według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

  3. Załącznika Nr 3 według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 06-01-2010 16:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 19-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-01-2010 16:50