Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXXIX/249/05 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonych w obrębie Reptowo 2007-09-20 13:22
UCHWAŁA Nr XXXIX/247/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 2007-09-20 13:22
UCHWAŁA Nr XXXIX/247/05 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2005 rok 2007-09-20 13:21
UCHWAŁA Nr XXXIX/246/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2005 rok 2007-09-20 13:21
UCHWAŁA Nr XXXIX/245/05 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2005 rok 2007-09-20 13:21
UCHWAŁA Nr XXXIX/244/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawiezmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2005 rok 2007-09-20 13:20
UCHWAŁA Nr XXXIX/243/05 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 2007-09-20 13:20
UCHWAŁA Nr XXXVIII/241/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartość jednego punktu w zł dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance 2007-09-20 13:19
UCHWAŁA Nr XXXVIII/240/05 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2007-09-20 13:18
UCHWAŁA Nr XXXVIII/239/05 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 2007-09-20 13:18
UCHWAŁA Nr XXXVIII/238/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2007-09-20 13:16
UCHWAŁA Nr XXXVIII/237/05 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2007-09-20 13:16
UCHWAŁA Nr XXXVIII/236/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2007-09-20 13:15
UCHWAŁA Nr XXXVIII/235/05 w sprawie zbycia nieruchomości 2007-09-20 13:15
UCHWAŁA Nr XXXVIII/234/05 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2007-09-20 13:15
UCHWAŁA Nr XXXVIII/233/05 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2005 rok 2007-09-20 13:14
UCHWAŁA Nr XXXVII/232/05 w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Kobylanka 2007-09-20 13:14
UCHWAŁA Nr XXXVII/231/05 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2007-09-20 13:13
UCHWAŁA Nr XXXVII/230/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2005 rok 2007-09-20 13:13
UCHWAŁA Nr XXXVI/229/05 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Kobylanka w ciągu d 2007-09-20 13:13
UCHWAŁA Nr XXXVI/228/05 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 2007-09-20 13:12
UCHWAŁA Nr XXXVI/227/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/04 Rady Gminy w Kobylance z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2005 rok 2007-09-20 13:12
UCHWAŁA Nr XXXVI/226/05 w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedlu w miejscowości Kobylanka 2007-09-20 13:11
UCHWAŁA Nr XXXVI/225/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2005 rok 2007-09-20 13:11
UCHWAŁA Nr XXXV/224/05 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2005 rok 2007-09-20 13:10
UCHWAŁA Nr XXXV/223/2005 w sprawie powołania Straży Gminnej w Kobylance 2007-09-20 13:10
UCHWAŁA Nr XXXV/222/05 w sprawie utworzenia spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2007-09-20 13:10
UCHWAŁA Nr XXXV/221/05 w sprawie przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Kobylanka 2007-09-20 13:09
UCHWAŁA Nr XXXV/220/05 w sprawie przekazania w formie darowizny sprzętu ortopedycznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim 2007-09-20 13:09
UCHWAŁA Nr XXXV/219/05 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2007-09-20 13:08
Uchwała NR XXXV/218/05 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2007-09-20 13:08
Uchwała NR XXXV/217/05 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 2007-09-20 13:08
Uchwała NR XXXV/216/05 w sprawiepriorytetów budżetowych Gminy Kobylanka na 2006 rok 2007-09-20 13:07
Uchwała NR XXXV/215/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Gminy złożonej przez radnego Lesława Hubera Wojewodzie Zachodniopom 2007-09-20 13:07
Uchwała NR XXXIV/214 /05 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kobylanka 2007-09-20 13:06
Uchwała NR XXXIII/213/05 w sprawie zmiany Statutu Gminy Kobylanka dotyczącej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców gminy 2007-09-20 13:06
Uchwała NR XXXIII/212/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartość jednego punktu w zł dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance 2007-09-20 13:06
Uchwała NR XXXIII/211/05 sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Kobylance Nr VII/42/99 z dnia 11 marca 1999 roku dot. utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie gm. Kobylanka 2007-09-20 13:05
Uchwała NR XXXIII/210/05 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy 2007-09-20 13:05
Uchwała NR XXXIII/209/05 w sprawie zaopiniowania Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” 2007-09-20 13:04
Uchwała NR XXXIII/208/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2007-09-20 13:04
Uchwała NR XXXIII/207/05 sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2005 rok 2007-09-20 13:04
Uchwała NR XXXII/205/05 w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta 2007-09-20 13:03
Uchwała NR XXXI/204/05 w sprawie zaopiniowania Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” 2007-09-20 13:03
Uchwała NR XXXI/203/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Osiedla Zielonego w Kobylance 2007-09-20 13:02
Uchwała NR XXXI/202/05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za rok 2004 2007-09-20 13:02
Uchwała NR XXIX/200/05 w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy w Kobylance w celu dostosowania pracy Rady Gminy do wymogów akcji „Przejrzysta Polska” 2007-09-20 13:01
Uchwała NR XXIX/198/05 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2007-09-20 13:01
Uchwała NR XXIX/198/05 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2007-09-20 13:01
Uchwała NR XXIX/194/05 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2005 rok 2007-09-20 13:00
Uchwała NR XXIX/193/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/04 2007-09-20 12:59
Uchwała NR XXVIII/191/05 w sprawie zmiany treści Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska 2007-09-20 12:59
Uchwała NR XXVIII/190/05 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kobylanka 2007-09-20 12:58
Uchwała NR XXVIII/189/05 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 2007-09-20 12:58
Uchwała NR XXVIII/188/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/04 2007-09-20 12:57