herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE Nr 106/2009 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej położonej w obrębie Kobylanka stanowiącej własność gminy Kobylanka.


ZARZĄDZENIE Nr 106/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej położonej w obrębie Kobylanka stanowiącej własność gminy Kobylanka.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Dz.U. Nr 52, poz.420/ i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jt. z 2004r.Dz. U. Nr 261, poz. 2603, zm.Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1601, z 2007r. Nr 220, poz.1600, Nr 69, poz.468, Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr 59 poz. 369, Nr 220, poz. 1412, Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335, Nr 42, poz.340, Nr 98, poz.817/ - zarządzam co następuje:

§1. Przeznaczam do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości wykazane w załączniku do zarządzenia .

§2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedającego. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w „Gazecie Wyborczej”.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 30-10-2009 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Sawka 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2009 08:29