Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXIX/198/09 w sprawie przystąpienia Gminy Kobylanka do Stowarzyszenia "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju - Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER.


UCHWAŁA NR XXIX/198/09

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Kobylanka do Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju - Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kobylanka jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju - Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER.

§ 2. Udziela się pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Kobylanka do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu określonym w § 1.

§3. Traci moc uchwała Nr XX/140/08 z dnia 29 maja 2008 r. Rada Gminy Kobylanka w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Maria Szyndlarewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 06-02-2009 07:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Rybarczyk 22-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 06-02-2009 07:57