Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XLI/283/09 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XXI/146/08 z dnia 26 czerwca 2008r. dotyczącej nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kobylance 2010-01-11 10:01
UCHWAŁA Nr XLI/282/09 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kobylanka 2010-01-11 10:00
UCHWAŁA Nr XLI/281/09 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 2010-01-11 09:58
UCHWAŁA Nr XLI/280/09 w sprawie przekazania w formie darowizny sprzętu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim 2010-01-11 09:52
UCHWAŁA Nr XLI/279/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska 2010-01-11 09:50
UCHWAŁA Nr XLI/278//09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie na rok 2010 2010-01-11 09:50
UCHWAŁA NR XLI/277/09 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 2010-01-11 09:48
UCHWAŁA Nr XLI/276/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2010-01-11 09:47
UCHWAŁA NR XLI/275/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2010-01-11 09:46
UCHWAŁA Nr XLI/274/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kobylanka na lata 2010 - 2020 2010-01-11 09:45
UCHWAŁA NR XLI/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010 2010-01-11 09:41
UCHWAŁA Nr XL/272/09 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kobylanka na lata 2010 - 2020 2009-12-03 15:01
UCHWAŁA Nr XL/271/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-12-03 15:00
UCHWAŁA NR XL/270/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy oraz aneksu do umowy współpracy w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński" 2009-12-03 14:59
UCHWAŁA NR XL/269/09 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2009-12-03 14:57
UCHWAŁA NR XL/268/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego 2009-12-03 14:57
UCHWAŁA Nr XL/267/09 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2009-12-03 14:49
UCHWAŁA Nr XL/266/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2009-12-03 14:48
UCHWAŁA Nr XL/265/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2009-12-03 14:47
UCHWAŁA NR XXXIX/264/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2009-12-07 14:22
UCHWAŁA NR XXXIX/263/09 w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński" 2009-12-07 14:22
UCHWAŁA NR XXXIX/262/09 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do zaciągnięcia zobowiązań 2009-12-07 14:21
UCHWAŁA Nr XXXIX/261/09 w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXXVII/245/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-12-07 14:20
UCHWAŁA NR XXXIX/260/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-12-07 14:18
UCHWAŁA Nr XXXIX/259/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-12-07 14:27
UCHWAŁA NR XXXVIII/258/09 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do zaciągnięcia zobowiązań 2009-12-07 14:16
UCHWAŁA Nr XXXVIII/257/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2009 2009-12-07 14:15
UCHWAŁA Nr XXXVII/256/09 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kobylanka 2009-10-02 10:45
UCHWAŁA Nr XXXVII/255/09 w sprawie opinii dotyczącej projektu planu rozszerzenia aglomeracji Stargard Szczeciński o Gminę Kobylanka 2009-10-02 10:43
UCHWAŁA Nr XXXVII/254/09 sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo 2009-10-02 10:42
UCHWAŁA Nr XXXVII/253/09 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2009-10-02 10:40
UCHWAŁA Nr XXXVII/252/09 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2009-10-09 10:09
UCHWAŁA Nr XXXVII/251/09 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2009-10-02 10:37
UCHWAŁA NR XXXVII/250/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedź na odcinku Motaniec - Niedźwiedź" 2009-10-02 10:29
UCHWAŁA NR XXXVII/249/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Remont chodnika w miejscowości Reptowo" 2009-10-02 10:30
UCHWAŁA NR XXXVII/248/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do zaciągnięcia zobowiązań 2009-10-02 10:25
UCHWAŁA Nr XXXVII/247/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego 2009-10-02 10:20
UCHWAŁA Nr XXXVII/246/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego 2009-10-02 10:19
UCHWAŁA Nr XXXVII/245/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-10-02 10:31
UCHWAŁA Nr XXXVI/244/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w zlewni jeziora Miedwie" 2009-07-20 13:49
UCHWAŁA NR XXXVI/243/09 w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody 2009-07-20 13:47
UCHWAŁA NR XXXVI/242/09 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Zieleniewo 2009-07-20 13:44
UCHWAŁA NR XXXVI/241/09 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Jęczydół 2009-07-20 13:42
UCHWAŁA NR XXXVI/240/09 w sprawie nadania nazw urzędowych osiedlom i ulicom w miejscowości Kobylanka 2009-07-20 13:40
UCHWAŁA Nr XXXVI/239/09 w sprawie nadania nazw urzędowych osiedlom i ulicom w miejscowości Morzyczyn 2009-07-20 13:38
UCHWAŁA NR XXXVI/238/09 w sprawie przedłużenia umów dzierżaw 2009-07-20 13:33
UCHWAŁA NR XXXVI/237/09 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2009-07-20 13:32
UCHWAŁA NR XXXVI/236/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej 2009-07-20 13:31
UCHWAŁA NR XXXVI/235/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla terenów w obrębie Kunowo, z przeznaczeniem na cele Miejsc Obsługi Podróżnych. 2009-07-20 13:26
UCHWAŁA NR XXXVI/234/09 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku 2009-07-20 13:21
UCHWAŁA Nr XXXVI/233/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-07-20 13:19
UCHWAŁA NR XXXVI/232/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-07-20 13:17
UCHWAŁA NR XXXV/231/09 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej 2009-06-05 10:48
UCHWAŁA NR XXXV/230/09 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy 2009-06-05 10:46
UCHWAŁA NR XXXV/229/09 w sprawie zbycia nieruchomości 2009-06-05 10:46
UCHWAŁA NR XXXV/228/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 120 na odcinku Kobylanka ul. Klonowa - zjazd nr 2 na osiedle Zalesie" 2009-06-05 10:45
UCHWAŁA NR XXXV/227/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2009-06-05 10:43
UCHWAŁA Nr XXXV/226/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-06-05 10:42
UCHWAŁA NR XXXV/225/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-06-05 10:40
UCHWAŁA Nr XXXIV/224/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego w obrębie Zieleniewo 2009-05-13 10:41
UCHWAŁA Nr XXXIV/223/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego w obrębie Morzyczyn i Zieleniewo 2009-05-13 10:40
UCHWAŁA Nr XXXIV/222/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego w obrębie Niedźwiedź i Reptowo 2009-05-13 10:37
UCHAWAŁA Nr XXXIV/221/09 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2009-05-08 07:19
UCHWAŁA Nr XXXIV/220/09 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 2009-05-08 07:18
UCHWAŁA NR XXXIV/219/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Kamień Pomorski 2009-05-08 07:17
UCHWAŁA Nr XXXIV/218/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-05-08 07:16
UCHWAŁA NR XXXIV/217/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-05-08 07:15
UCHWAŁA Nr XXXIV/216/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za rok 2008 2009-05-08 07:14
UCHWAŁA Nr XXXIII/215/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego w obrębie Kobylanka 2009-04-20 14:29
UCHWAŁA Nr XXXIII/214/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 2009-04-03 08:00
UCHWAŁA Nr XXXIII/213/09 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Kobylance 2009-04-03 07:59
UCHWAŁA Nr XXXIII/212/09 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 2009-04-03 07:58
UCHWAŁA Nr XXXIII/211/09 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 2009-04-03 07:57
UCHWAŁA Nr XXXIII/210/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kobylanka na lata 2003 - 2010 2009-04-03 07:55
UCHWAŁA Nr XXXIII/209/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-04-03 07:53
UCHWAŁA Nr XXXII/208/09 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2009-03-09 15:16
UCHWAŁA Nr XXXII/207/09 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Od przedszkola do seniora czyli rodzinne spotkania z tradycją" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-03-09 15:05
UCHWAŁA Nr XXXII/206/09 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Żyj zdrowo ? walcz sportowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-03-09 15:02
UCHWAŁA Nr XXXII/205/09 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Świetlica wychowuje ? świetlica edukuje" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-03-09 15:00
UCHWAŁA Nr XXXI/204/09 w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka. 2009-03-20 08:35
UCHWAŁA Nr XXXI/203/09 w sprawie przedłużenia umów najmu na pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia 2009-02-27 08:21
UCHWAŁA Nr XXXI/202/09 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2009-02-27 08:20
UCHWAŁA Nr XXXI/201/09 w sprawie przedłużenia umów dzierżaw 2009-02-27 08:18
UCHWAŁA Nr XXXI/200/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-02-27 08:17
UCHWAŁA NR XXXI/199/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-02-27 08:15
UCHWAŁA NR XXIX/198/09 w sprawie przystąpienia Gminy Kobylanka do Stowarzyszenia "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju - Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER. 2009-02-06 07:57
UCHWAŁA NR XXIX/197/09 w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka" 2009-02-06 07:56
UCHWAŁA NR XXIX/196/09 w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Kobylanka za 2008 rok 2009-02-06 07:51
UCHWAŁA NR XXIX/195/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kobylanka na lata 2009 - 2012 2009-02-06 07:59
UCHWAŁA NR XXIX/194/09 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 2009-02-06 07:49
UCHWAŁA Nr XXIX/193/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-02-06 07:46