herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Kontrole zewnętrzne 2008


KONTROLA - problemowa w zakresie przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg

i wniosków za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31grudnia 2007 r. przeprowadzona w dniu 27 lutego 2008r. w Urzędzie Gminy Kobylanka.

 

W dniu 15 października 2008 roku rozpoczęto i zakończono kontrolę zagadnień

w zakresie przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków.

 

Kontrolę przeprowadziła Pani Małgorzata Poppek -   inspektor  w Wydziale Nadzoru

i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

 

Przedmiotem kontroli objęto  zagadnienia dotyczące organizacji przyjmowania

i rozpatrywania skarg i wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy w okresie od 1 stycznia 2007 roku do dnia rozpoczęcia kontroli.

 Wyjaśnień udzielała  Jolanta Kazberuk - Sekretarz Gminy.

W dniu 5 marca 2008 r. przekazany został Wójtowi Gminy protokół z przeprowadzonej kontroli. Protokół znajduje się w Urzędzie Gminy Kobylanka pok. 14.

 

Opr. J. Kazberuk

KONTROLA- przeprowadzona w Urzędzie Gminy Kobylanka w dniu 04 czerwca 2008r. dot. zagadnień związanych z realizacją w 2007r. i 2008r. ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz zgodności bazy ewidencji ludności z rejestrem wyborców.

Kontrolę przeprowadził Lech Jakóbowski - kierownik oddziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wyjaśnień udzielała Łucja Klińska - podinspektor urzędu.

W dniu 19 czerwca 2008r. przekazany został Wójtowi Gminy protokół z przeprowadzonej kontroli, który znajduje się w Urzędzie Gminy Kobylanka pok.14.

Opr. J. Kazberuk

KONTROLA - w dniu 3 października 2008 roku rozpoczęto i zakończono kontrolę

w zakresie  wykonywania zadań objętych obronnością kraju.

 

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowgo w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie w składzie:

  1. Kierownik zespołu Kazimierz OFLUS- kierownik Oddziału Spraw Obronnych.

  2. Członek zespołu Aleksander Ogonowski - inspektor 

Zakresem kontroli objęto:

1)     umiejscowienie zadań obronnych w strukturze organizacyjnej Urzędu,

2)     realizacja planowania obronnego,

3)     przygotowanie elementów systemu obronnego gminy, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP( Akcja Kurierska),

4)     przygotowanie Urzędu do kierowania gminą w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem województwa,

5)     planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony,

6)     opracowanie planu publicznej i niepublicznej służby zdrowia gminy na potrzeby obronne państwa,

7)     szkolenie obronne.

 

W dniu 30 października 2008 r. przekazany został Wójtowi Gminy protokół

z przeprowadzonej kontroli.  

 

Protokół przeprowadzonej kontroli znajduje się w Urzędzie Gminy Kobylanka pok.14.

 

Opr. J. Kazberuk

KONTROLA - przeprowadzona w Urzędzie Gminy w okresie 28.10 - 9.12.2008r.

w zakresie realizacji gospodarki finansowej gminy w 2007r.

Kontrolę przeprowadziła Sylwia Melnik-Marsula, inspektor kontroli państwowej z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie.  

Zakresem kontroli objęto:

  1. Prowadzenie ewidencji księgowej.

2)    Kontrolę finansową wewnętrzną.

3)     Wynagrodzenia pracowników samorządowych.

4)     Realizacja wniosków pokontrolnych wydanych przez kontrole zewnętrzne.  

 

Protokół przeprowadzonej kontroli znajduje się w Urzędzie Gminy Kobylanka pok.18.

 

Opr. J. Kazberuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 14-01-2009 15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 14-01-2009 15:36