herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Mapa biuletynu

Urząd Gminy
|___Podstawowe dane
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2019
      |___Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2018
      |___Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2017
      |___Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2016
      |___Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2015
      |___Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2014
      |___Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2013
      |___Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2012
      |___Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2011
      |___Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2010
      |___Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2009
      |___Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2008
      |___Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2007
      |___Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2006
      |___Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2005
      |___Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2004
      |___Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2003
      |___Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2002
|___Regulamin Urzędu
|___Struktura organizacyjna
|___Kontrole
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2010
      |___2008
      |___2007
      |___2006
|___Procedury
|___Karty spraw
|___Klauzula informacyjna
Wójt Gminy
|___Zarządzenia
      |___2019
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
|___Obwieszczenia
      |___2019
      |___2018
      |___2017
      |___2016
|___Komunikaty
|___Ogłoszenia
|___Zawiadomienia
|___Oświadczenia
      |___Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 r.
Rada Gminy
|___Skład Rady Gminy
|___Interpelacje radnych
      |___2019
      |___2018
      |___2015
      |___2014
|___Dyżury radnych
|___Sprawozdania
|___Harmonogram pracy
|___Uchwały
      |___Uchwały, rocznik 2019
      |___Uchwały, rocznik 2018
      |___Uchwały, rocznik 2017
      |___Uchwały, rocznik 2016
      |___Uchwały, rocznik 2015
      |___Uchwały, rocznik 2014
      |___Uchwały, rocznik 2013
      |___Uchwały, rocznik 2012
      |___Uchwały, rocznik 2011
      |___Uchwały, rocznik 2010
      |___Uchwały, rocznik 2009
      |___Uchwały, rocznik 2008
      |___Uchwały, rocznik 2007
      |___Uchwały, rocznik 2006
      |___Uchwały, rocznik 2005
      |___Uchwały, rocznik 2004
|___Stanowiska
|___Protokoły sesji
      |___Protokoły sesji, rocznik 2019
      |___Protokoły sesji, rocznik 2018
      |___Protokoły sesji, rocznik 2017
      |___Protokoły sesji, rocznik 2016
      |___Protokoły sesji, rocznik 2015
      |___Protokoły sesji, rocznik 2014
      |___Protokoły sesji, rocznik 2013
      |___Protokoły sesji, rocznik 2012
      |___Protokoły sesji, rocznik 2011
      |___Protokoły sesji, rocznik 2010
      |___Protokoły sesji, rocznik 2009
      |___Protokoły sesji, rocznik 2008
      |___Protokoły sesji, rocznik 2007
      |___Protokoły sesji, rocznik 2006
      |___Protokoły sesji, rocznik 2005
      |___Protokoły sesji, rocznik 2004
|___Porządek obrad
|___Kodeks Etyczny
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2018
      |___Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2017
      |___Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2016
      |___Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2015
      |___Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2014
      |___Oświadczenia majątkowe członków nowo powołanej Rady Gminy Kobylanka za rok 2014
      |___Oświadczenia majątkowe członków ustępującej Rady Gminy Kobylanka za rok 2014
      |___Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2013
      |___Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2012
      |___Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2011
      |___Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2010
      |___Oświadczenia majątkowe członków nowo powołanej Rady Gminy Kobylanka za rok 2010
      |___Oświadczenia majątkowe członków ustępującej Rady Gminy Kobylanka za rok 2010
      |___Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2009
      |___Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2008
      |___Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2007
      |___Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2006
      |___Oświadczenia majątkowe członków nowo powołanej Rady Gminy Kobylanka za rok 2006
      |___Oświadczenia majątkowe członków ustępującej Rady Gminy Kobylanka za rok 2006
      |___Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2005
      |___Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2004
      |___Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2003
      |___Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2002
|___Projekty uchwał
      |___2019
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
|___Zapis video z obrad
Sołectwa
|___Sołtysi i Rady Sołeckie
|___Rekowo
|___Motaniec
|___Reptowo
|___Niedźwiedź
|___Morzyczyn
|___Kobylanka
|___Jęczydół
|___Cisewo
|___Bielkowo
|___Kunowo
Komisje
|___Sprawozdania
      |___Protokoły Komisji ds. społecznych
      |___Protokoły Komisji rewizyjnej
      |___Protokoły Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
|___Skład i plan pracy
      |___Komisja rozwoju gospodarczego i finansów
      |___Komisja ds. społecznych
      |___Komisja rewizyjna
      |___Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
|___Porządek posiedzeń
      |___Komisja rozwoju gospodarczego i finansów
      |___Komisja rewizyjna
      |___Komisja ds. społecznych
      |___Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka
|___Protokoły komisji
      |___Protokoły Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
            |___2018
            |___2017
            |___2016
            |___2015
            |___2014
            |___2013
            |___2012
            |___2011
            |___2010
            |___2009
            |___2008
      |___Protokoły Komisji rewizyjnej
            |___2018
            |___2017
            |___2016
            |___2015
            |___2014
            |___2013
            |___2012
            |___2011
            |___2010
            |___2009
            |___2008
      |___Protokoły Komisji ds. społecznych
            |___2018
            |___2017
            |___2016
            |___2015
            |___2014
            |___2013
            |___2012
            |___2011
            |___2010
            |___2009
            |___2008
Straż Gminna, bezpieczeństwo publiczne
|___Informacje
|___Sprawozdania
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
|___WKU
Prawo lokalne
|___Statut
|___Budżet
      |___Projekty
      |___Opinie RIO do budżetu
|___Strategia rozwoju
|___Dług publiczny
|___Wykonanie budżetu
      |___Sprawozdania i informacje dotyczące wykonania budżetu
      |___Opinie RIO do wykonania budżetu
      |___Informacje z wykonania budżetu
            |___2018
            |___2017
            |___2016
            |___2015
            |___2014
            |___2013
            |___2012
            |___2011
            |___2010
            |___2009
            |___2008
|___Stan mienia
|___Gospodarka mieszkaniowa
|___Wieloletnia Prognoza Finansowa
      |___Opinie RIO do WPF
|___Podatki i opłaty lokalne
Gmina
|___Pomoc publiczna
Jednostki organizacyjne
|___Szkoła Podstawowa w Reptowie
|___Szkoła Podstawowa w Kobylance
|___Szkoła Podstawowa w Kunowie
|___Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance
|___Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance
|___Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Informacje
|___Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty
|___Plany zamówień publicznych
|___Rejestr umów
|___Sprawozdania z realizacji programu współpracy
|___Petycje
|___Zamówienia publiczne do 30 000 euro
|___Zamówienia publiczne
|___Zamówienia publiczne do 14000 euro
|___Nieruchomości - sprzedaż, dzierżawa
      |___2017
      |___2016
|___Pożytek publiczny
      |___Oferty na realizację zadań publicznych
      |___Protokoły
Nabór w urzędzie i jednostkach podległych
|___Regulamin naboru
|___Wolne stanowiska
|___Wyniki naboru
Ochrona środowiska
|___Programy i plany
|___Odpady
|___Azbest
|___Łowiectwo
Pozostałe
|___Oprogramowanie
|___Linki
Wybory
|___Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kobylanka
|___Wybory samorządowe 2018
|___Wybory sołtysów i rad sołeckich
      |___Wybory sołtysów i rad sołeckich 2018
|___Wyniki wyborów
System Rada
|___Radni
|___Komisje
|___Głosowania
|___Interpelacje
|___Kalendarz posiedzeń
|___Sesje Rady
|___Protokoły
|___Uchwały
|___Projekty uchwał